Varför bli medlem?

Du får skjuta billigare och kan delta i klubbens interna skyttearrangemang. Det finns ett stort program med skyttearrangemang för medlemmarna. Detta är olika klubbtävlingar i diverse grenar, märkesskjutningen och serieskjutningen. Som medlem får du även statistik på ditt skytte vid klubbmästerskap vilket kan underlätta för att hitta eventuella svagheter i skyttet. 

Klubben ordnar också sambeställning av ammunition för medlemmarna, vilket ger ett bättre pris per skott. Medlemmar får skjuta billigare per serie på lerduvebanorna och älgbanan. För att se vilka förmånliga priser som gå in på sidan med priser. 

Om du ställer upp som ordinarie markör eller banchef när banorna har öppet för allmänheten så får du ett hundrakort som tack. 
Så här blir man blir medlem

Eftersom Ärentuna JK är en avdelning inom jägarorganisationen JRF (Jägarnas Riksförbund) får man betala in en summa till Ärentuna JK OCH Jägarnas riksförbund varje år. Med anledning av detta är klubbens egentliga medlemsavgift lagd på en låg nivå och halva avgiften går till ungdomsverksamhet. För medlemsavgift se sidan med priser. 

Medlemskap i två steg.. 

1) Medlemskap i JRF 

Enklast via nätet: Medlem hos JRF https://www.jagarnasriksforbund.se/medlem/medlemsskap/ 

Viktigt!
Ange "Avdelning 03-10" i meddelandefältet hos JRF så kommer du in i Ärentunas avdelning.
03 Står för Uppsala läns distrikt
10 står för Ärentuna JK

2) Medlemskap i Ärentuna JK 

Sätt in medlemsavgiften på 100 kr till klubben på postgironummer 400199-6 och var noga med att skriva in namn och adress. 

eller swisha till 1236377550

grisbana