Älgbanan (Viltmål 80m)
En serie om 4 skott kostar 10 kr. 30 kr för 3 serier. Medlemmar kan köpa årskort för 150 kr. Skott finns att köpa i kalibrarna 6.5x55, 30.06 och 308W.


algbana kur

algbana mal