Älgbanan (Viltmål 80m)

En serie om 4 skott kostar 15 kr. 40 kr för 3 serier. Medlemmar kan köpa årskort för 200 kr. Skott finns att köpa i kalibrarna 6.5x55, 30.06 och 308W.


algbana kur

algbana mal