Grisbanan

Grisbana (Viltmål 50m)
Denna bana är inte bemannad under öppethållandet för allmänheten. Tag kontakt med banchefen på någon av de andra banorna så låser han upp. Ammunition får man själv tillhandahålla.


grisbana

grisbana