Organisationen

För kontaktuppgifter se länken kontakt

Ordförande:
Hasse Fredlund

Vice ordförande:

Björn Eriksson

Kassör:
Urban Fredlund

Sekreterare:

Anette Bergström

Vice sekreterare:

Urban Andersson

Styrelsesuppleanter:

Per Gustavsson
Jonny Vaxin
Revisorer:
Hans Österberg
Ingemar Eriksson

Valberedning:

Ingemar E 
Robert Fors

Ombud till länsdistriktet Jägarnas Riksförbund - lj:

Göran Garbergs
Marcus Hübbinette
Krister Eriksson
Stig Pettersson
Per Gustafsson
Johnny Waxin
Niklas Ljungberg
Ingemar Eriksson
Björn Eriksson

Tävlingssekreterare:

Hans Fredlund

Skyttekommittén:

Peder Andersson
Stefan Winberg
Hans Fredlund

Jaktskytteledare:

Hans Fredlund

Korresponderande:

Hans Fredlund.

Studieledare:

Maria Winberg

Ungdomsledare:

Stefan Winberg

Medlemsansvarig:

Urban Fredlund

IT-ansvarig:

Urban Andersson

Kvinnoansvarig:

Anette Bergström

Banchefer Älgbanan:

Lag 1 - Stig Pettersson(banchef), Urban Fredlund, Mattias Andersson, Mikael Andersson
Lag 2 - Björn Eriksson(banchef), Lars-Erik Pettersson, Krister Vaxin, Sven Fredlund/Rickard Fredlund
Lag 3 - Urban Andersson(banchef), Pierre Runge, Ingemar Johansson, Henrik Ax

Reserver älgbanan:

Finn Larsen
Lars-Åke Pettersson
Robert Fors
Håkan Jansson
Göran Garbergs
Per Gustavsson
Johnny Wikström

Banchefer Skeet:

Hans Fredlund
Jonny Vaxin
Christer Eriksson

Banchefer Trap:
Mauritz Edfeldt
Per Ader
Stefan Winberg

Reserver Lerduvor:

Per Gustavsson
Stig Pettersson
Peder Andersson
Niklas Ljungberg
Markus Hubertsson
Banchef Grisbana:
Peder Andersson.

Märkesskjutningen


Skjutledare:

Lars Erik Pettersson

Markörer:

Ingemar Johansson
Per Gustafsson
Hans Fredlund


Serieskjutningsansvarig:

Hans Fredlund

Klubbhusansvarig:

Maria Winberg

Maskinister:

Tommy Widlund
Lars Fernström.

Jaktstigen uppläggning:

Hans Fredlund
Per Gustavsson

Tävlingsjury:

Stig Pettersson
Hans Fredlund
Ivan Wessman

Insats Trap:

Lars-Erik Pettersson.

Insats Harbana:

Stig Pettersson.

Sekretariat, Prisbord:

Hans Fredlund
Anette Bergström

Ammunition och lerduvor:

Hans Fredlund.

Kiosk och inköp:

Maria Winberg

Stationsansvariga för jaktstigen