Organisation

Funktion Name
Ordförande Hans Fredlund
Vice ordförande Björn Eriksson 
Sekreterare Annette Bergström
Kassör Urban Fredlund
IT-ansvarig Stefan Hellgren
Styrelsesupplanter Per Gustavsson
Jonny Waxin
Revisorer Hans Österberg
Ingemar Eriksson
Valberedning Ingemar Eriksson
Robert Fors
Korresponderande Hans Fredlund
Ombud till länsdistriktet Göran Garbergs
Marcus Hübinette
Krister Eriksson
Björn Eriksson
Nicklas Ljungberg
Ingemar Eriksson
Simon Hellström
Hans Fredlund
Ingrid Ragnarsdotter Jajke
Jonny Waxin
Tävlingssekreterare Hans Fredlund
Skytteledare Hans Fredlund
Skyttekommittén Stefan Winberg
Ingemar Eriksson
Studieledare Maria Winberg
Ungdomsledare Stefan Winberg
Medlemsansvarig Urban Fredlund
Älgbana, Lag 1 Banchef: Urban Fredlund, Daniel Jakobsson, Mikael Andersson.
Älgbana Lag 2 Banchef: Björn Eriksson. Marcus Hübinette
Älgbana Lag 3 Banchef: Urban Andersson, Ingemar Johansson
Älgbana reserver Finn Larsen, Henrik Ax, Göran Garbergs, Per Gustavsson, Robert Fors, Rikard Fredlund
Lerduva: Skeet: Hans Fredlund, Mattias Andersson, Iwan Wessman
Lerduva: Trap: Mauritz Edfeldt, Per Ader, Stefan Winberg
Lerduva: Reserver: Per Gustavsson, Martin Olsson, Nicklas Ljungberg, Robert Fors
Grisbanan Banchef: Mikael Höög
Märkesskjutningen Skjutledare: Lars-Erik Pettersson
Markörer:Hans Fredlund, Ingemar Johansson, Per Gustavsson
Serieskjutningen Hans Fredlund
Klubbhusansvarig Maria Winberg
Björnpasset Fares Sawalha, Mattias Berg
Inköp samt ansvariga för kiosken Maria Winberg
Sekretariat, Prisbord Hans Fredlund och Urban Fredlund
Ammunition och lerduvor Hans Fredlund
Figurer och startkort Hans Fredlund och Urban Fredlund
Insats Trap Lars-Erik Pettersson
Insats Harbana Jonny Wikström, Simon Hellström
Jaktstigen uppläggning Hans Fredlundoch Per Gustafsson
Tävlingsjury och PM för stigen: Hans Fredlund, Iwan Wessman, Ingemar Eriksson
Stationsansvariga Utsläpp Iwan Wessman
Stationsansvariga Station 1 Stefan Winberg
Stationsansvariga Station 2: Marcus Hübinette.
Stationsansvariga Station 3: Urban Fredlund
Stationsansvariga Station 4: Fares Sawalha, Armen Harutyunyan.
Stationsansvariga Station 5: Jonny Waxin
Stationsansvariga Station 6: Daniel Jokobsson / Henrik Lavén
Stationsansvariga Station 7: Christer Eriksson
Stationsansvariga2 Station 8: Per Gustavsson